Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.9

Het bevoegd gezag wijkt bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het geheel vernieuwen van een bouwwerk niet af van de artikelen 4.4 en 4.5.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties