Bouwbesluit Online 2012


Hoofdstuk 6. Voorschriften uit het oogpunt van milieu

Als vijfde pijler voor het Bouwbesluit 2003 noemt artikel 2 van de Woningwet het milieu. Om te voorkomen dat te gelegener tijd een nieuw hoofdstuk in het Bouwbesluit 2003 moet worden ingevoegd – hetgeen dan tot vernummeringen zou moeten leiden – is nu vast een hoofdstuk gereserveerd.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties