Bouwbesluit Online 2012


Artikel 1.2. Aantal personen

1.

In een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan overeenkomstig dit besluit is bestemd.

2.

Bij een aanvraag om vergunning voor het bouwen wordt onverminderd het eerste lid uitgegaan van een bezetting in personen per m² verblijfsgebied, die niet lager is dan de in tabel 1.2 aangegeven bezetting.

Tabel 1.2

gebruiksfunctie

ten minste aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied

1

Woonfunctie

nvt

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor het aanschouwen van sport

0,3

b

andere gebruiksfunctie

0,125

3

Celfunctie

a

voor bezoekers

0,125

b

andere celfunctie

0,05

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

0,125

b

andere gezondheidszorgfunctie

0,05

5

Industriefunctie

nvt

6

Kantoorfunctie

0,05

7

Logiesfunctie

0,05

8

Onderwijsfunctie

0,125

9

Sportfunctie

nvt

10

Winkelfunctie

nvt

11

Overige gebruiksfunctie

nvt

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

nvt

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties