Bouwbesluit Online 2012


2.

In afwijking van het eerste lid kan tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert worden volstaan met 30 minuten.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties