Bouwbesluit Online 2012


7.

Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties