Bouwbesluit Online 2012

3.

In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien:

  1. a.

    de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m², en

  2. b.

    in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties