Bouwbesluit Online 2012


4.

In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien:

  1. a.

    de in het eerste lid bedoelde besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en

  2. b.

    in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties