Bouwbesluit Online 2012

Artikel 7.2. Verbod op roken en open vuur

1.

Het is verboden te roken of open vuur te hebben:

  1. a.

    in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;

  2. b.

    bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, en

  3. c.

    bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties