Bouwbesluit Online 2012

Artikel 7.9. Veilig gebruik verbrandingstoestel

1.

Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien:

 1. a.

  de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet zijn afgesloten;

 2. b.

  de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht, van de voorziening voor afvoer van rookgas en van de daarop aangesloten aansluitleidingen, niet kleiner zijn dan de voor het adequaat functioneren van het verbrandingstoestel noodzakelijke capaciteit;

 3. c.

  de opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding tussen het toestel en de voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is;

 4. d.

  de voorziening voor afvoer van rookgas doeltreffend is gereinigd, en

 5. e.

  het verbrandingstoestel met een aansluitmogelijkheid op een voorziening voor afvoer van rookgas adequaat op de voorziening is aangesloten.

2.

Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is in ieder geval sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties