Bouwbesluit Online 2012

Artikel 7.5. Brandveiligheid inrichtingselementen

1.

In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.

2.

Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:

 1. a.

  onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;

 2. b.

  voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;

 3. c.

  een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;

 4. d.

  een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of

 5. e.

  een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

3.

Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties