Bouwbesluit Online 2012


2.

Een woonfunctie heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien:

  1. a.

    de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau of

  2. b.

    het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3 500 m² die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties