Bouwbesluit Online 2012

1.

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:

  1. a.

    in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en

  2. b.

    de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties