Bouwbesluit Online 2012

4.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties