Bouwbesluit Online 2012

2.

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:

  1. a.

    in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L)), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en

  2. b.

    de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties