Bouwbesluit Online 2012

3.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties