Bouwbesluit Online 2012

2.

Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:

 1. a.

  onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;

 2. b.

  voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;

 3. c.

  een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;

 4. d.

  een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of

 5. e.

  een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties