Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.5c Drijvende bouwwerken

Het nieuwe artikel 2.5c (Stb. 2017, 494) maakt het mogelijk om in de Regeling Bouwbesluit 2012 nadere voorschriften voor de constructieve veiligheid van drijvende bouwwerken op te nemen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties