Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.133 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

Bij ministeriële regeling kunnen met het oog op het voorkomen of beperken van de gevolgen van een van buiten het bouwwerk komende brand, ontploffing of drukgolf voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied. Uit het opschrift van afdeling 2.171 en het eerste lid van artikel 2.132 blijkt dat die voorschriften (alleen) betrekking hebben op nieuw te bouwen bouwwerken.

Opmerking BRIS

1 Dit moet afdeing 2.16 zijn.Dit is een fout van de wetgever die niet hersteld kan worden. De wetgever kan de toelichting niet aanpassen. Dat kan pas als ook de besluittekst wordt aangepast.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties