Bouwbesluit Online 2012


Artikel 5.5 NEN 2654-2

Artikel 5.5 is bij Stcrt. 2019, 36206 aangepast in verband met de aansturing van een nieuwe versie van NEN 2654-2 met ingang van 1 januari 2019. In deze nieuwe versie van de norm is sprake van een andere indeling van de onderwerpen dan in de daaraan voorafgaande versie van NEN 2654-2. Dit maakt het nodig dat artikel 5.5 daarop wordt aangepast. Deze redactionele correctie was abusievelijk niet meegenomen in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met ingang van 1 januari 2019.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties