Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.1. NEN 1010

Bij de toepassing van NEN 1010 geldt het volgende:

 • a.

  De volgende onderdelen blijven buiten toepassing:

  – 132.2.5:

  speciale aansluitvoorwaarden van de netbeheerder;

  – 134.1.1:

  vakmanschap bij uitvoering van elektrische installatiewerkzaamheden;

  – 134.2:

  eerste inspectie;

  – 313.2:

  aanwezigheid van installaties voor veiligheidsdoeleinden;

  – 340.1:

  raadplegen toekomstige gebruiker;

  – 412.2.1.1:

  toegepast elektrisch materieel;

  – 422.3.5:

  leidingen die niet geheel zijn ondergebracht in niet-brandbaar materiaal;

  – 422.3.7:

  eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;

  – 422.3.8:

  eisen aan motoren;

  – 422.3.9:

  eisen aan verlichtingsarmaturen;

  – 422.3.17:

  eisen aan verwarmingstoestellen;

  – 422.3.18:

  eisen aan verwarmingstoestellen;

  – 422.3.19:

  eisen aan verwarmingstoestellen;

  – 424.1.1:

  eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;

  – 424.1.2:

  eisen aan verwarmingselementen;

  – 424.2:

  eisen aan toestellen;

  – 511.2:

  speciale overeenkomst tussen degene die de installatie specificeert en de installateur:

  – 514.5.1:

  aanwezigheid van schema’s en tekeningen;

  – 527:

  keuze en installatie van maatregelen ter beperking van brandverspreiding;

  – 529.1:

  kennis en ervaring van het personeel;

  – 551:

  laagspanningsopwekeenheden;

  – 56.5.1:

  elektrische voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen;

  – 56.6.2:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.3:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.4:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.6:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.7:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.8:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.6.9:

  veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

  – 56.7.3:

  verwijzing naar Bouwbesluit 2003;

  – deel 6:

  inspectie;

  – 704:

  elektrische installaties op bouw- en sloopterreinen;

  – 705:

  elektrische installaties op bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en vee teelt;

  – 708:

  elektrische installaties op campings en vergelijkbare terreinen;

  – 709:

  elektrische installaties in jachthavens en op vergelijkbare terreinen;

  – 710.514.5:

  schema’s, documentatie en bedieningsinstructies;

  – 710.56.5.3:

  gedetailleerde eisen voor veiligheidsdoeleinden;

  – 710.56.7:

  stroomketens voor noodverlichting;

  – 710.56.8:

  overige voorzieningen;

  – 710.6:

  inspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten;

  – 711.6:

  inspectie elektrische installaties van tentoonstellingen, shows en stands;

  – 713:

  elektrische installaties in meubilair;

  – 717:

  elektrische installaties voor verrijdbare of verplaatsbare eenheden;

  – 718.55.3:

  noodverlichting in bijeenkomst-, sport- en stationsgebouwen;

  – 718.56.7.7:

  veiligheidsvoorzieningen voor de voeding van noodverlichting;

  – 718.56.7.9:

  verlichting aanduiding uitgang;

  – 721:

  elektrische installaties in toercaravans en campers;

  – 722.55.2:

  verplaatsbare voedingsbronnen;

  – 724.55.2:

  verplaatsbare toestellen;

  – 725.56.7:

  stroomketens voor noodverlichting;

  – 740:

  tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen, in atractieparken en circussen;

  – 753:

  systemen voor vloer- en plafondverwarming;

  – 754.55:

  overig materieel;

  – 761:

  kabels in de grond;

  – 763:

  grond- wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming;

  – 773:

  voeding van neoninstallaties en neontoestellen;

  – 781:

  lasinstallaties – lascabines;

  – 783:

  brandpreventieve en repressieve installaties, anders dan een brandweerlift.

 • b.

  In onderdeel 710.55.6.1 wordt na punt b. een punt toegevoegd, luidende:

  • c.

   beveiligd door aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 10 mA type B.

 • c.

  In onderdeel 714.1.1 is de bepaling dat rubriek 714 niet geldt voor openbare verlichting als bedoeld onder 1) van dat onderdeel, niet van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties