Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.24. NEN 6700

1.

Bij de toepassing van NEN 6700 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in hoofdstuk 3 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van deze regeling van toepassing;

 • b.

  onderdeel 5.2.2 wordt als volgt gelezen:

  5.2.2. De referentieperiode voor een bouwconstructie is ten minste een jaar, met dien verstande dat voor de bepaling van de belastingen de referentieperiode voor veiligheidsklassen 2 en 3 ten minste 15 jaar is;

 • c.

  onderdeel 5.3.3 wordt als volgt gelezen:

  5.3.3 Bouwconstructies moeten zodanig zijn ontworpen dat het bezwijken van een onderdeel ten gevolge van brand niet tot onevenredig grote schade leidt;

 • d.

  tabel 1, behorende bij onderdeel 5.3.4, wordt als volgt gelezen:

  Tabel 1. Veiligheidsklassen voor bouwconstructies met betrekking tot de gevolgen van bezwijken

  Veiligheids-klasse

  Gevolgen van bezwijken

  Betrouwbaarheidsindex ß

  Uiterste grenstoestand

  Kans op levensgevaar

  Kans op economische schade

  Indien wind maatgevend

  Overige belastingen maatgevend

  1

  Verwaarloos-baar klein

  Klein

  1,3

  1,7

  2

  Klein

  Groot

  2,2

  2,2

  3

  Groot

  Groot

  2,9

  2,9

 • e.

  in onderdeel 6.1.1 blijft de laatste volzin buiten toepassing;

 • f.

  onderdeel 6.1.2 blijft buiten toepassing;

 • g.

  onderdeel 8.3.1 wordt als volgt gelezen: 8.3.1 Bij de beoordeling moet zijn uitgegaan van de feitelijke geometrie van de bouwconstructie;

 • h.

  onderdeel 8.3.2 blijft buiten toepassing;

 • i.

  in onderdeel 9.1.2 vervalt het laatste aandachtspunt;

 • j.

  onderdeel 9.3.1.6 blijft buiten toepassing, en

 • k.

  onderdeel 9.4 blijft buiten toepassing.

2.

Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.14a van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties