Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.26. NEN 6707

Bij de toepassing van NEN 6707 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede bijlage C.3 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  in onderdeel 5.2 wordt in de voorlaatste alinea na NEN 6700 gelezen: , rekening houdend met een referentieperiode van 1 jaar,;

 • c.

  in hoofdstuk 7 vervallen de derde tot en met zevende alinea;

 • d.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 9.1 alsmede de onderdelen 11.1, 11.2 en bijlage A.4 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties