Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 3.15. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen

§ 3.15.1. Nieuwbouw

Artikel 3.106

1.

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen, en van ioniserende stralen beperkt is.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.106 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 3.107

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Kernenergiewet, kunnen ontstaan.

Artikel 3.108

Het bevoegd gezag wijkt bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk niet af van artikel 3.107.

Artikel 3.109

Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.107 van toepassing.

§ 3.15.2. Bestaande bouw

Artikel 3.109a

1.

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.109a voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 3.109b

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk aanwezig zijn van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties