Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 3.19. Warmwatervoorziening

§ 3.19.1. Nieuwbouw

Artikel 3.127

1.

Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening dat kan worden beschikt over warm water voor de menselijke hygiëne.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.127 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 3.128

Een gebruiksfunctie met een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, heeft een voorziening voor warm water.

Artikel 3.129

Een warmwatervoorziening als bedoeld in artikel 3.128, heeft een aansluitpunt:

  1. a.

    in een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, en

  2. b.

    bij een opstelplaats voor een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95.

Artikel 3.130

Een voorziening voor warm water voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.

§ 3.19.2. Bestaande bouw

Artikel 3.131

1.

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening dat kan worden beschikt over warm water voor de menselijke hygiëne.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.131 voorschriften zijn gegeven, wordt aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 3.132

Een voorziening voor warm water voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties