Bouwbesluit Online 2012


Artikel 3.112

Het bevoegd gezag wijkt bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk niet af van artikel 3.111.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties