Bouwbesluit Online 2012


Artikel 3.14

Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.12 van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid maximaal 10 dB lager ligt.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties