Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.85

1.

Een dak van een bouwwerk waarin de gebruiksfunctie ligt is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

2.

Het eerste lid geldt niet, indien het bouwwerk waarin een gebruiksfunctie ligt:

 1. a.

  geen vloer van een verblijfsgebied heeft, die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en

 2. b.

  geen brandgevaarlijk dak heeft op een horizontale afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.

3.

Het eerste lid geldt niet, indien het bouwwerk geen gebouw zijnde:

 1. a.

  geen voor bezoekers toegankelijke vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en

 2. b.

  geen brandgevaarlijk dak heeft op een afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties