Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.103

1.

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.103 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties