Bouwbesluit Online 2012


§ 3.11.2. Bestaande bouw

Artikel 3.64

1.

Een bestaand bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.64 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.64 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 3.65

1.

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de in artikel 3.55 bedoelde voorziening voor luchtverversing een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit heeft van 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van de verblijfsruimte.

Artikel 3.66

1.

Beweegbare onderdelen als bedoeld in artikel 3.65, geven een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie voor een verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.

2.

Het eerste lid geldt niet voor een gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties