Bouwbesluit Online 2012

Aanhef

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 december 2016, nr. 2016-0000805104, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de toepassing van enkele normen

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 1a, derde lid, van de Woningwet en artikel 1.5, eerste en derde lid, van het Bouwbesluit 2012;

Besluit:

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties