Bouwbesluit Online 2012

Bijlage V behorende bij artikel 3a.2 van de Regeling bouwbesluit 2012

Format keuringsverslag

Instructies

Bij het invullen van het verslag moet:

  • Van elk aspect uit de inspectie worden aangegeven of dit aspect is onderzocht. Zo ja, dan het resultaat noteren.
  • Wanneer de inspectie leidt tot een advies, dit advies worden opgenomen in het verslag.
  • Wanneer er metingen worden gedaan, de directe meetwaarden worden opgenomen in het verslag.
  • Wanneer er berekeningen gedaan zijn, zowel de gebruikte input als het resultaat van de berekeningen worden opgenomen.

Format

Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties