Bouwbesluit Online 2012

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

De Regeling Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 6.2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 6.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2016De Minister voor Wonen en Rijksdienst,S.A. Blok

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties