Bouwbesluit Online 2012

Lid 1.

Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het besluit worden de categorie├źn bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het besluit ten minste gescheiden in de volgende fracties:

a.als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
b.teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c.teerhoudend asfalt;
d.bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
e.niet-teerhoudend asfalt;
f.vlakglas, al dan niet met kozijn;
g.gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
h.dakgrind;
i.armaturen;
j.gasontladingslampen.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties