Bouwbesluit Online 2012

Artikel 1.5

Lid 1.

De aanmeldende autoriteit brengt advies uit aan de minister over de geschiktheid van aangemelde instanties.

Lid 2.

Een bij de aanmeldende autoriteit aangemelde instantie toont aan dat zij voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 43 van de verordening bouwproducten.

Lid 3.

De aanmeldende autoriteit stelt een procedure op voor de aanmelding en de beoordeling van aangemelde instanties alsmede voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 43 van de verordening bouwproducten en maakt een actueel overzicht van de aangemelde instanties bekend.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties