Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.9a. NEN 2535

Bij de toepassing van NEN 2535 is het in die norm bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties