Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.217.

In artikel 2.217 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid van wegtunnels kunnen worden gegeven. Op grond van dit artikel wordt de Regeling Bouwbesluit 2003 gewijzigd. In een nieuw hoofdstuk 5 van die regeling zijn veiligheidseisen voor wegtunnels opgenomen. Er zijn met name voorschriften gegeven omtrent:

 • sterkte bij brand;
 • overbrugging van hoogteverschillen;
 • trap;
 • elektriciteits- en noodstroomvoorziening;
 • verlichting;
 • beperking van uitbreiding van brand;
 • beperking van verspreiding van rook;
 • vluchten binnen een rookcompartiment en subbrandcompartiment;
 • vluchtroutes;
 • inrichting van rookvrije vluchtroutes;
 • voorkoming en beperking van ongevallen bij brand;
 • bestrijding van brand;
 • luchtverversing van overige ruimten;
 • meterruimte;
 • inrichtingseisen.

Voorts gelden de niet in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 aangestuurde voorschriften van de gebruiksfunctie bouwwerk geen gebouw zijnde uit het Bouwbesluit 2003.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties