Bouwbesluit Online 2012


7. Voorlichting en kennisoverdracht

De inwerkingtreding van dit besluit zal worden ondersteund door een uitgebreid communicatietraject. Met deze communicatie is tijdig gestart.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties