Bouwbesluit Online 2012


Algemeen deel van de nota van toelichting van Stb. 2022, 184

1 Alfabetische rangschikking artikel 1.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) wordt gewijzigd met de Wet tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20##). Met de wijziging worden de begrippen in dit artikel in alfabetische volgorde geplaatst zonder nummering of lettering. Zo is het mogelijk om later begrippen toe te voegen in alfabetische volgorde zonder dat daarbij vernummering of verlettering nodig is. Daarmee worden problemen voorkomen bij samenloop van wijzigingsregelingen. Als gevolg van deze wijziging moeten verwijzingen naar de specifieke onderdelen van artikel 1.1.1 van de WEB worden aangepast in verschillende besluiten.

2 Caribisch Nederland

Dit besluit heeft geen betrekking op Caribisch Nederland; de begrippen in de WEB BES staan al in alfabetische volgorde.

3 Gevolgen voor de regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft het besluit niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

4 Uitvoering en handhaving

Het besluit is voorgelegd aan DUO, de Auditdienst Rijk en de Inspectie van het Onderwijs. Zij zagen geen gevolgen voor de uitvoering.

5 Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de rijksbegroting.

6 Advies en consultatie

Van 16 juli tot en met 26 augustus 2021 is het besluit ter internetconsultatie voorgelegd. Er zijn geen reacties ontvangen.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties