Bouwbesluit Online 2012


2 Procedure en inspraak

Het concept is voorgelegd aan het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). Waar nodig is het besluit naar aanleiding van de ontvangen reacties aangepast.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties