Bouwbesluit Online 2012


2. Gevolgen voor regeldruk

Het onderhavige besluit heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties