Bouwbesluit Online 2012


1 Alfabetische rangschikking artikel 1.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) wordt gewijzigd met de Wet tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20##). Met de wijziging worden de begrippen in dit artikel in alfabetische volgorde geplaatst zonder nummering of lettering. Zo is het mogelijk om later begrippen toe te voegen in alfabetische volgorde zonder dat daarbij vernummering of verlettering nodig is. Daarmee worden problemen voorkomen bij samenloop van wijzigingsregelingen. Als gevolg van deze wijziging moeten verwijzingen naar de specifieke onderdelen van artikel 1.1.1 van de WEB worden aangepast in verschillende besluiten.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties