Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3a.4 Examens

Lid 1.

De minister stelt de inhoud van het examen vast op basis van een voorstel van een examenin-stelling.

Lid 2.

Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

Lid 3.

Wanneer een deelnemer bij een of meer onderdelen van het examen in onvoldoende mate voldoet aan de in bijlage VI bij deze regeling opgenomen eisen, wordt de deelnemer binnen zes maanden na het examen eenmaal in de gelegenheid gesteld een geheel of gedeeltelijk herexamen te doen.

Lid 4.

De exameninstelling registreert de uitslagen van de afgelegde examens.

Lid 5.

De exameninstelling neemt maatregelen om fraude bij het examen te voorkomen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties