Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3a.2 Keuring airconditioningsysteem

Lid 1.

De keuring van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesys-teem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW, wordt op basis van het gestelde in bijlage IV bij deze regeling, uitgevoerd door een deskundige met een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of EPBD-B airconditioningsystemen.

Lid 2.

Het opstellen van het keuringsverslag van een in het eerste lid bedoelde keuring wordt verricht door een deskundige met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen.

Lid 3.

De deskundige registreert de datum van de keuring van het systeem in het bij het systeem behorende logboek.

Lid 4.

De deskundige stelt het volgens bijlage V bij deze regeling opgestelde keuringsverslag binnen vier weken na de keuring ter hand van de opdrachtgever.

Lid 5.

De deskundige en de opdrachtgever bewaren het keuringsverslag ten minste vijf jaar.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties