Bouwbesluit Online 2012


Artikel 3a.6 Diploma’s

Lid 1.

De exameninstelling bericht de minister binnen drie weken na het examen welke deelnemers voldoen aan de in artikel 3a.5, derde lid, bedoelde eisen.

Lid 2.

De minister geeft deze deelnemers daarna het diploma EPBD A-airconditioningsystemen of het diploma EBPD B-airconditioningsystemen.

Lid 3.

Een diploma is vijf jaar geldig vanaf de datum van het examen.

Lid 4.

Een diploma vermeldt ten minste:

  • de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder van het diploma;
  • de datum van afgifte en de ondertekening door de minister;
  • de geldigheidsduur.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties