Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3a.6 Registratie diploma’s

Lid 1.

De minister registreert:

a.aan welke personen een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of diploma EBPD B-airconditioningsystemen is afgegeven;
b.de datum van afgifte van het diploma, bedoeld in onderdeel a;
c.de geldigheidsduur van het diploma.

Lid 2.

De minister beheert de registratie en is verwerkingsverantwoordelijke.

Lid 3.

De gegevens uit de registratie worden desgevraagd kosteloos verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van de keuring, bedoeld in artikel 3a.2.

Lid 4.

De gegevens in de registratie worden vijf jaar bewaard.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties