Bouwbesluit Online 2012


Lid 1.

De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzie-ningen onderzoekt of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van gebouwen met breedplaat-vloeren waarin:

a.een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt;
b.4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of;
c.een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen, die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties