Bouwbesluit Online 2012


Lid 3.

Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de gedeelten van een gebouw met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, anders dan een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties