Bouwbesluit Online 2012

Lid 4.

De deskundige stelt het volgens bijlage V bij deze regeling opgestelde keuringsverslag binnen vier weken na de keuring ter hand van de opdrachtgever.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties