Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.2 a

De technische, functionele en economische haalbaarheid van het gebruik van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau, als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van het besluit, wordt bij de bepaling van de energieprestatiecoƫfficiƫnt vastgelegd in de als bijlage IV bij deze regeling gevoegde checklist.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties