Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.6

Lid 1.

Een bijna energieneutraal gebouw als bedoeld in artikel 5.2, zesde lid, van het besluit, dat een kantoorgebouw met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 100 m2, een bijeenkomstgebouw of een celgebouw is, voldoet aan de volgende waarden:

Gebouwfunctie Energiebehoefte[kWh/m2/jr] Primair fossiel energiegebruik[kWh/m2/jr] Aandeel hernieuwbare energie [%]
Kantoorgebouw (>100 m2 BVO) 50 25 50
Bijeenkomstgebouw 60 25 50
Celgebouw 60 60 50

Lid 2.

Een gebruiksfunctie van een bijna energieneutraal gebouw, als bedoeld in artikel 5.2, zesde lid, van het besluit, anders dan een in het eerste lid bedoeld gebouw voldoet aan de energieprestatiecoƫfficiƫnt als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit.

Lid 3.

De waarden, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald met de Handreiking BENG van 28 augustus 2017.