Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.4

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:

Afbeelding

waarin:

x = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
Un = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
An = het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
At = het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties